Kunsten av å ta de små skrittene, hver dag

Compound Effect Kunsten å ta de små skrittene hver dag. Jobb smart. Jobb med prospecta salgsverktøy

Ofte er man opptatt av «den store visjonen» eller «det store målet», men er mindre opptatt av sine egne vaner i nåtiden. Allikevel er det nettopp de små skrittene hver dag « The Compound Effect » som avgjør hvor du ender opp. 

« The Compound Effect » er en teori som i all enkelhet viser at valgene dine påvirker vanene dine, og at vanene dine påvirker hvor du ender opp. Med dette i bakhodet blir det dermed avgjørende å gjøre de rette valgene til en vane, noe som igjen fører til at hverdagslige handlinger over tid fører til suksess.

Uansett om du jobber med salg eller du nettopp har startet en bedrift, så har du ofte et mål om hvor du ønsker å ende opp. « The Compound Effect » forteller oss at vi må lage en plan for å nå dette målet og ta små steg mot dette målet hver eneste dag, inntil målet er nådd.

Valgene du tar hver dag er avgjørende

Valg som ved første øyekast kan virke bagatellmessige kan til syvende og sist bli det som skiller deg fra konkurrentene dine. Dine valg blir til oppførsel og oppførsel blir til vaner, og gode vaner fører til suksess. Kort sagt kan man enkelt si at det handler om å gjøre drittarbeidet, hver eneste dag.

Ifølge et intervju med Darren Hardy, forfatteren av boken « The Compound Effect », så er din nåværende realitet et resultat av små, og bagatellmessige, valg. Disse valgene er hva som har formet din vekt, kontobalanse, forretningssuksess og eventuelle kjærlighetsforhold.

Hardy mener at det å ha suksess eller det å mislykkes skjer som et resultat av konsekvent forming av vaner over tid, noe som så kulminerer i « The Compound Effect ».

Compound Effect Kunsten å ta de små skrittene hver dag. Jobb smart. Jobb med prospecta salgsverktøy The compound effect for å jobbe smartere

Tilbud!

15% på The Coumpound Effect for Prospecta.no-lesere hos Adlibris i august. Bruk linken nedenfor og få boken i for kr 109,-

Skap din egen snøballeffekt

Negative vaner kan akkumulere og drive deg inn i en ond spiral av negative omstendigheter og konsekvenser. Om du skaper flyt i en positiv forstand så vil du sakte men sikkert bevege deg mot målene dine. Sørg dermed for at de små endringer i vanene dine alltid er positive, la dem så akkumulere over tid og tillat dem å ta deg nærmere målet ditt.

Et slikt tankesett krever utvilsomt tålmodighet, men resultatene over tid er enorme. La oss si at du bestemmer deg for å ta noen ekstra oppfølgingssamtaler til prospekter hver dag. Spørsmålet er ikke om du gjør dette de første dagene, men om du greier å gjøre dette hver dag, over flere måneder.

La oss si at du evner å gjøre det til enn vane å ringe opp prospekter, de første ukene vil kanskje ikke føre til de store resultatene. Om samtalen går til telefonsvarer så legger du igjen en beskjed. Om et prospekt forteller at det ikke er noe nytt å melde, så takker du dem for tiden deres og legger inn et notat i Prospecta om at du følger opp senere.

Alle disse små skrittene tar deg nærmere en potensiell avtale. Spørsmålet er om du har tålmodigheten og disiplinen til å sette av tid til disse små grepene hver eneste dag? Greier du å gjøre det til en vane?

En vennegjeng med ulike vaner

La oss ta et mer hverdagslig eksempel; tre salgsrepresentanter jobber i samme bransje, forholder seg til samme type prospekter, og har like arbeidsdager. «Erik», begynner å implementere et par små endringer i arbeidsdagen sin. Han bestemmer seg for å ringe 10 ekstra prospekt på morgenen hver dag. Dette er en liten endring i vaner, ikke omveltende forandringer.

Vennen hans, «Petter», gjør små, men negative, endringer. Han er litt lei og ringer 10 færre prospekt hver dag. Den siste i gjengen, «Kjetil», gjør ingen endringer, han er fornøyd med arbeidsdagen sin og livet generelt.

Etter fem måneder er ingen synlig endringer mellom de tre vennene. På tross av at de har forskjellige vaner, så er ikke fem måneder tilstrekkelig for å se noen endring. Det er først rundt den femtende måneden at vi begynner å se følgene av valgene deres.

Etter 31 måneder er forskjellene skremmende. Ved å ringe 10 ekstra prospekt hver dag i løpet av 31 måneder så har Erik hatt kontakt med 6200 ekstra prospekt, mens Petter har pratet med 6200 færre enn vanlig. Petter har dermed pratet med 12400 færre prospekt enn Erik. Kjetil er samme sted som han startet for 31 måneder siden og har dermed pratet med 6200 prospekt færre enn Erik. Utvilsomt vil Erik ha inngått langt flere avtaler enn de to kameratene sine, alt på grunn av en liten endring i hverdagen.

Poenget med dette eksempelet er at små endringer i vanene dine kan over tid ha enorme konsekvenser og at vaner akkumulerer i både negativ og positiv forstand. La dine vaner være positive og gjør jobben, hver dag.

Les andre innlegg i bloggen vår:

b2b salg med salgsverktøy til moderne kunder
B2B salg til moderne kunder
Telefonsalg og ringelister unngå disse 7 tingene
7 ting man bør unngå ved telefonsalg

Prøv Prospecta gratis

Ringelister

Pipeline

1,3 millioner bedrifter

Statistikk

Export til excel

Ta vare på data

Prøv Prospecta gratis

Ringelister

Pipeline

1,3 millioner bedrifter

Statistikk

Export til excel

Ta vare på data

Likte du artikkelen? Del den med noen andre: