Når salgsrepresentanter slutter

Salgsrepresentant tar med seg data fra bedriften

Å miste en salgsrepresentant trenger ikke å bety tap av prospekter

De fleste store og små selskaper vil oppleve at ansatte slutter. Det er et kjent faktum at salgsavdelingen er den avdelingen hvor det ofte er størst utskiftninger. Det viser seg nemlig at flere selskaper opplever at hver 1/4 salgsrepresentant slutter hvert år.

Dette har uheldige konsekvenser for selskaper som jobber mot prospekter og potensielle kunder. Ofte er det slik at kjennskapen, kunnskapen og tilliten mellom salgsrepresentanten og hans/hennes prospekter forsvinner. Den ansatte går ut døra og all denne informasjonen blir med. En studie avslørte at 69 prosent av selskapene opplevde problemer med tap av data og kunnskap når ansatte sluttet. Den samme studien viste at 87 prosent av ansatte som slutter tar med seg data fra arbeidsplassen de forlater.

Dette betyr at du potensielt mister verdifull innsikt og data om prospekt hver gang en salgsrepresentant slutter. Salgsrepresentanten som slutter ser ikke alltid det åpenbare problemer med å ta med seg kunnskap og data videre.

Tar Salgsrepresentanten med seg kundeforhold videre?

En rapport fra Symantec i 2013 viste at 40 prosent av ansatte som slutter eller blir sagt opp tar med seg data fra sin tidligere arbeidsgiver og planlegger å bruke dette i sin nye jobb. Noen ansatte kan føle at de er berettiget til å ta med seg kunnskap og data videre til neste arbeidsplass. De forstår ikke omfanget av skade dette kan føre til hos den gamle arbeidsgiveren.

Det er godt mulig at en ansatt som over lengre tid har jobbet for å bygge et tillitsforhold til en potensiell ny kunde ønsker å videreutvikle dette forholdet eller ta med seg informasjonen om kunden videre til det neste arbeidsstedet. Allikevel er det avgjørende for ethvert firma å hindre at oppsigelser eller utskiftninger også fører til at man mister kunnskap om prospekter samtidig.

Selskaper kan motvirke slike «lekkasjer» ved å implementere systemer som skaper åpenhet og samarbeid. Sky-baserte plattformer hvor salgsteamet sammen fører inn informasjon og data om prospekt kan på lang vei hindre at kunnskap om prospekter kun ligger på enhetene til, eller i «hodet» på, individuelle ansatte som på et eller annet tidspunkt vil forlate arbeidsplassen.

Når en salgsrepresentat slutter hvor er prospekt dataen din

Viderefører kunnskapen

Når en ansatt forsvinner vil dennes prospekter og kunder naturlig nok bli overført til en annen salgsrepresentant. Da er det avgjørende at den nye ansatte har tilstrekkelig informasjon og forståelse om prospektet før han/hun tar kontakt. Dette er viktig, ikke bare fordi at din ansatt vil ha langt bedre forutsetninger for å videreføre relasjonen med prospektet, men også fordi man ikke vil utsette en potensiell kunde for å begynne fra «scratch» med en ny salgsrepresentant.

Hos Prospecta er all informasjon og innsikt vedrørende prospekter lagret i skyen. All prospekt data er tilgjengelig for hele salgsteamet. Dermed kan en ny salgsrepresentant, understøttet av data og kunnskap om prospektet, simpelthen fortsette der den forrige slapp. På denne måten vil du unngå at tapet av en ansatt resulterer i tapet av potensielle nye kunder og at opphøringen av et arbeidsforhold blir mer skadelig for firmaet ditt enn ytterst nødvendig.

Les andre innlegg i bloggen vår:

salgsverktøy epost som salgsverktøy
E-post som salgsverktøy
Kjenner du din kundegruppe?
Kjenner du din kundegruppe?

Prøv Prospecta gratis

Ringelister

Pipeline

1,3 millioner bedrifter

Statistikk

Export til excel

Ta vare på data

Prøv Prospecta gratis

Ringelister

Pipeline

1,3 millioner bedrifter

Statistikk

Export til excel

Ta vare på data

Likte du artikkelen? Del den med noen andre: