Salg, ledelse og rapporter

crm salg og rapporter b2b crm

Som selgere ønsker vi å gå minste motstands vei for å komme i mål med salg og budsjetter. Det som ofte er vanskelig på veien er at ledelsen vil ha prognoser og rapporter. Men det som er viktig i enden er at selgeren selger så bedriften har kapital til de andre postene på budsjettet.

Fremtidsprognoser og rapportering

Om du prøver å pitche prognoser til en investor vil han eller hun bare le av deg. De forholder seg kun til historiske tall da det er eneste fakta på selskapets status, allikevel er ledelsen ute etter disse prognosene daglig. Dette skal hentes inn gjennom tidskrevende rapportering og CRM aktivitet så ledelsen kan se hva som skjer og når det skjer. Problemet med denne formen for micromanagment er at selgerne får mindre tid til å selge. Faktisk bruker en selger 65% av tiden sin på andre oppgaver enn salg. Konsekvensen av at ledelsen vil ha prognoser og rapporter er at selgeren selger mindre og har mindre fokus på det som faktisk er arbeidsoppgaven.

Systematisk overvåking

Ikke misforstå! Det er utrolig viktig for en bedrift og ledelsen å ha ting de kan styre etter. Rapporter og tall er utrolig viktig! Det som ofte skjer er at selgere rapporterer for å rapportere og det skaper fiktive tall og rapporter som ledelsen skal styre selskapene etter. Dette har gått bra i mange år og de store selskapene er fortsatt store, men fremover vil inntreden av nyere teknologi blir mer og mer utbredt og gå raskere fremover. Da vil disse dinosaurene av gigantselskap enklere kunne bli utfordret av små fremtidsrettede selskaper som bruker teknologien til sin fordel.

Dette problemet kommer først og fremst til å ramme B2B sektoren fremover, siden B2C sektoren allerede har gjennomgått store teknologiske endringer. Endringene i B2C sektoren er netthandel enklere betalingsløsninger, gode medlemsportaler med mer. Nå er det de nye teknologiske B2B selskapene som kommer til å ta over om ikke de gamle tilpasser seg.

Hit rate på ringelister b2b crm
Bruk CRM og salgs systemer som lager rapporter basert på at selgeren bruker systemet til salg

B2B salg

Hvordan skal en organisasjon klare å endre på dette? Jo de må innføre nye systemer som er laget nå, ikke for 10 år siden. De må sørge for å ha systemer som tar seg av rapportering automatisk slik at ikke dette går ut over selgeren sin tid. Dette er ett av problemene vi løser for flere B2B bedrifter med Prospecta. Vi har laget systemet slik at selgeren kan selge og rapportene automatisk bli generert. Det er ingen grunn til å skulle gjøre dette manuelt i 2019. Prognosene kan ledelsen enkelt få data-generert basert på historikk.

En ny og bedre hverdag

Med gode verktøy som gjør at man skal fokusere på det man er ansatt til tror jeg at flere selger vil ha lengre ansettelse forhold. Det er dessverre ingen myte at salgs stillinger har høy gjennomtrekk. Men hvem dyktig selger ønsker å sitte å bruke alle egenskapene sine til å fylle ut rapporter?

Bruk nye verktøy, stol på selgeren og se på rapportene live som genereres uten at selgeren må ta bort fokus på det han eller hun er ansatt for.

Prospecta kan hjelpe dere å få en bedre hverdag med fokus på salg. Konsekvensen er jo at du med bedre oversikt og mindre rapportering vil tjene mer penger.

Prøv Prospecta gratis

Ringelister

Pipeline

1,3 millioner bedrifter

Statistikk

Export til excel

Ta vare på data

Prøv Prospecta gratis

Ringelister

Pipeline

1,3 millioner bedrifter

Statistikk

Export til excel

Ta vare på data

Likte du artikkelen? Del den med noen andre: