Vilkår og salgsbetingelser

1. Vilkår og betingelser

Prospecta.app driftes as Prospecta.app AS. Vilkår og betingelser for dette nettstedet gjelder for salg fra Prospecta.app AS med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.

Prospecta.app AS (Org. nr. 923 832 629)
Telefon: +47 917 11 345
E-post: post@prospecta.no
Juridisk adresse: Smihaugvegen 1, 3925 Porsgrunn

2. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Betaling blir utført via kortbetaling på nett umiddelbart i det ordren blir plassert.

3. Personvern

Prospecta.app AS behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte og i samsvar med den Norske Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart.

4. Angrerett

Ved å fullføre ditt kjøp frasier du deg angreretten. Årsaken til dette er at vi ikke har noe mulighet til å tilbakekalle dataen som har blitt utlevert og garantere at den ikke har blitt eller kommer til å bli brukt.

5. Bekreftelse av ordre

En ordre er bindende for Prospecta.app AS og kunden når bestillingen er plassert i nettbutikken.

6. Leveringstid

Normalt leveres data innen 24 timer, men i det fleste tilfeller innen 1 time.

7. Force majeure

Særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser kan frigjøre en part fra forpliktelsene. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av denne bestemmelsen. 

8. Tvister og verneting

Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Oslo tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.923 832 629